Dionýzos, hroznová koza
 • Facebook

 

Nikdy som sa nezamýšľal, koľko patrónov môže mať v našich končinách víno. Narátal som ich až šesť – Svätý Václav, apoštol Bartolomej, Jan Evangelista, Svätý Urban a hroznová koza. Avšak celosvetovú popularitu si užíva mytologický Dionýzos.

Dionýzos

 

 • Je známy pod niekoľkými menami.

Boha Dionýza prebrali Rimania pod menom Bacchus a zároveň zdieľal svoje postavenie so starorímskym bohom Liber.

 • Nie je len bohom vína.

Bacchus je bohom vína a nespútanej zábavy, no v minulosti bol spojený aj s plodnosťou, úrodnosťou a drámou.

 • Ako vyzeral Dionýzos?

Zobrazovali ho ako boha stromov a sadov. Bol súčasťou celého cyklu viniča od jari až do zberu úrody na jeseň. Obrazy a sochy stvárňujú dlhovlasého mladíka s výraznými mužskými, ale aj ženskými danosťami, inokedy je to starec s bradou ovenčený hroznom. Jedinečným poznávacím znakom bola palica falického tvaru Tyrsus. Vyrobená bola z obrovského feniklu, ovenčená brečtanom a viničom a na vrchole sa týčila upevnená šiška.

 • Má známych rodičov.

Jeho rodičmi boli najvyšší boh Zeus a princezná Semelé. Manželka Dia „Héra“ v prestrojení nahovorila Semele, nech ju jej milenec presvedčí, že je naozaj boh. Zeus sa jej ukázal v pravej podobe s bleskami a ona uhorela. Asi preto mal Dionýzos na starosti drámu…

 • Narodil sa dvakrát!

Prvýkrát sa narodil predčasne svojej matke Semele. Pred uhorením zaživa ho ochránil Zeus brečtanom a zašil si ho do boku, aby keď príde pravý čas sa narodil druhýkrát.

 • Mal večne opitého učiteľa.

Na cestách boha vína sprevádzal jeho mentor a pestún Silénos. Bol zobrazovaný ako milý starec s nikdy nekončiacou zásobou životných múdrostí a nekonečnou chuťou na víno. Bol stále v nálade a jeho symbolom je osol, na ktorom sa aj prepravoval.

 • Mal super-štýlový sprievod.

Za každých okolností ho sprevádzali satyrovia, z polovice muži-z polovice capi, s nikdy nekončiacou erekciou. Ďalej to boli ženy – meanády, známe aj ako Bakchantky, ktoré vírili v divokom tanci. Dionýzos sa prevážal na povoze ťahanom leopardami, ktorý sprevádzali nymfy, Siléni, Pan, Múzy a v stredoveku mu nezabudli dokresliť anjeličkov…

 • Ľudia mu zasvecovali veci.

Najčastejšie sa mu obetovali kozy a ošípané.

 • Mal záľubu v hriešnych zábavách.

Bakchálie boli divoké orgie sprevádzané ohlušujúcou hudbou a šialeným tancom vo zvieracích kožiach. Konali sa v polovici marca a najprv boli určené výhradne pre ženy. Neskôr sa to zvrhlo a bohapuste obcovali aj s mužmi. Divoké orgie často sprevádzali násilnosti. Bakchantky sa vrhali na obetné zvieratá a holými rukami a zubami trhali mäso.

Dnes, my moderní ľudia sa radi obraciame späť do minulosti a všetko minulé sa nám zdá zaujímavé, naturálne a prirodzené vrátane vín, takže ak vás niekto pozve na Bakchálie, tak teraz už budete vedieť do čoho idete a nevravte, že som vás nevaroval….

 

Svätý Václav

 • Zlatý kríž a dvaja anjeli sú jeho znamením.

Legenda hovorí o mieste nazývanom „Přistoupim“. Knieža Radslav sa vzdal v boji svätému Václavovi, keď uvidel na jeho čele znamenie“zlatý kríž a anjelov“ a povedal: „ Přistoupim na tvé podmínky.“

 • Je zobrazovaný s viničom.

Je to symbolika hojnosti a energie, ktorá odkazuje na skutočnosť, že aj svätý Václav pripravoval omšové víno.

 • Obľubený v Čechách.

Je uctievaný od doby Karla IV. a ochraňuje vinice pred nepriaznivým počasím.

 

Svätý Bartolomej

 

 • Jeho ostatky putovali po celej Európe.

Už od čias Ríma putovali ostatky jedného z apoštolov od Mezopotámie až do Frankfurtu na Mohanom. Niektoré ostatky sa aj dedili a môžete ich nájsť najbližšie v Ostrave.

 • Ochranca úrody pri zbere.

Bartolomej sa často zobrazuje s nožom a vinári verili, že im v septembri pomôže pri zbere a ochráni úrodu.

 

Jan Evangelista

 • Jeho symbolmi sú orol a čaša s vínom

Legenda hovorí, že vypil otrávené víno, ale jed naňho neúčinkoval, preto sa na jeho sviatok 29.decembra svätí víno.

 

Svätý Urban

 

 • Uctievali ho aj darmi aj päsťami

Vinohradníci sa ho snažili si nakloniť rôznymi darmi a keď to nevyšlo podľa ich predstáv, tak sochy polievali špinavou vodou, či hádzali do potoka.

 • Dvaja Urbanovia, jeden kult.

Pápež Urban I. žil v dobe relatívneho pokoja, kedy sa kresťania neprenasledovali a preto je málo pravdepodobné, že zomrel mučedníckou smrťou. Ľudová slovesnosť, ale preniesla naňho črty Urbana z Langres s ktorým je často zamieňaný. Bol to práve tento biskup Urban z Gálie, ktorý obracal Germánov-pohanov na vieru, a preto sa pri prenasledovaní skryl vo vinici.

 • Ochranca proti mrazu a opilstvu.

Podľa ľudovej legendy vinohradníci podali slepému Urbanovi namiesto viničných prútov, ktoré chcel posvätiť , černičie zo žartu. A možná aj preto černice v máji nikdy nezamrznú.

 • Uctievaný na Slovensku aj na Morave.

Sviatok sa slávi 25.mája.

 

Hroznová koza

 

Začal som Dionýzom a budem ním aj končiť, pretože hroznová koza, či kozel patrí do symbolov práve tohoto boha vína. Vraj mu tiež kozel obžul vinohrad, chcel ho za to potrestať, no na kroch, ktoré akože zničil, sa urodili najlepšie strapce hrozna.

Ešte pred sto rokmi na Morave by ste mohli nájsť rôzne podoby tohto rohatého zvieraťa, ktoré sa zúčastňovalo na všetkých vinohradníckych sviatkoch ako „hotařská prísaha“ (hotař – strážca vinohradu), alebo „zarážení hory“ (zatvorenie vinohradu v septembri). Tradície hroznovej kozy sa udržujú v okolí mesta Znojmo.

 

Jozef Milčík
 • Facebook

Jozef Milčík

Autor článku

Žijem vínom, šírim kultúru vína, hodnotím vína a píšem recenzie. Pracoval som dlhé roky v gastronómii, žil som ňou. Som vyslúžilý sommeliér s 20-ročnou skúsenosťou v oblasti obchodu s vínom, v gastronómii, budovania značiek a investícií do vína.